Balaton Parti Kft

Általános Szerződési Feltételek
hatályos 2023. június 2. napjától

1. Preambulum
1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Balaton-parti Fenntartó és Hasznositó Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.; adószám: 10714254-2-14; cégjegyzékszám: 14-09-300003), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://balaton-parti.hu/ domainről elérhető weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő vásárló, továbbá az 5.4 pontban foglaltak szerint fogyasztónak minősülő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Jelen ÁSZF érvényes valamennyi, a Szolgáltató által, a Honlapon elérhető információk alapján árusított szolgáltatásokra, termékekre.
1.2. A Honlapon keresztül, a Vásárló és a Szolgáltató között létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Honlapot üzemeltető Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között jön létre. A Honlap használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati elérhetőségei, a Honlap tárhely-szolgáltatója

A Szolgáltató adatai
Neve: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.
Honlapja: https://balaton-parti.hu/
Cégjegyzékszáma: 14-09-300003
Adószáma: 10714254-2-14
Képviseli: Kósz Ágota ügyvezető

Ügyfélszolgálati elérhetőségek
Telefonszáma: +368431027 / 12
E-mail címe: info@balaton-parti.hu

A tárhely-szolgáltató neve és elérhetőségei:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu
Weboldal: https://www.mhosting.hu/

3. A Honlapon folytatott tevékenység
3.1. A Honlap célja, hogy elősegítse a Szolgáltató számára strand belépőjegy adásvételi szerződések megkötését, melyben a Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló által, a Honlapon található információk alapján, a Vásárló regisztrációját követően, vagy regisztráció nélkül, a Honlapon található online jegyértékesítési rendszeren keresztül megrendelt, a jelen ÁSZF 4.2 pontjában részletezett strand belépőjegyeket, valamint bérleteket (a továbbiakban: Termék) a Vásárló részére, Vásárló pedig vállalja a Termék árának megfizetését (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás).

4. A megvásárolható Termékek
4.1. A Szolgáltató által kínált Termékek személyesen, illetve online rendelhetők meg. A Honlapon a Szolgáltató részletesen a Termék típusát (jegy/bérlet/értékmegőrző jegy), illetve árát/árcsoportjait szezoni, illetve időszakoki (hétköznap/hétvége) bontásban.
4.2. A Vásárló által választható Termékek a következők:
– a Siófoki Nagystrandra érvényes napijegyek, bérletek és értékmegőrző jegyek
– a Sóstói Strandra érvényes napijegyek, bérletek és értékmegőrző jegyek
4.3. A Vásárlónak lehetősége van saját névre, illetve egy másik természetes személy javára (a továbbiakban: Jogosult) Terméket vásárolni a Jogosult nevének az online jegyértékesítési felületen történő megadásával.
4.4. A Szolgáltató a siófoki lakosoknak, nyugdíjasoknak, illetve diákoknak kedvezményt biztosít a Termék árából, mely kedvezmény igénybevételéhez a Termék (jegy/bérlet) érvényesítésekor a személyzetnek fel kell mutatniuk a kedvezményre jogosító okmányukat (személyi igazolvány, lakcímkártya). A siófoki lakosoknak a jövőben a kedvezmények igénybevételéhez a lakcímkártya felmutatása szükséges.
4.5. A Holnapon keresztül, az online jegyértékesítési felületen megvásárolt Termékét (jegyét/bérletét) a Vásárló/Jogosult a Szolgáltató által biztosított külön bejáraton tudja érvényesíteni és a strandra belépni. A Terméket a Vásárló/Jogosult a vásárlást követően, emailben kapott QR kód felmutatásával és a személyzet általi leolvasásával tudja érvényesíteni, majd – ahogy a pénztári értékesítésnél – a jegykezelő személyzet karszalagot tesz a Vásárló/Jogosult. A karszalaggal napi több alkalommal is be lehet lépni a strand területére.

5. A szerződés létrejötte, a vásárlás folyamata

5.1. Szolgáltató rendszerének használatához Vásárlónak lehetősége van regisztrációval (e-mail + jelszó), vagy regisztráció nélkül is vásárolni.
5.2. A Vásárló a Honlapon tájékozódhat a Termékek aktuális árairól, illetve a kedvezményes kondíciókról.
5.3. A Vásárló a kiválasztott Terméket a Honlap online jegyértékesítési felületén keresztül vásárolhatja meg akképpen, hogy a kiválasztott jegyet a kosárba helyezi, majd a kosárra kattintás után megadja a számlázási adatait. Ezt követően a Honlap átirányítja az OTP SimplePay felületére a Termék vételárának megfizetése érdekében.
5.4. Felek között a Termék adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot online fizetési partnerünk, az OTP SimplePay oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a rendeléseim menüpontban, továbbá a fizetési és számlázási partnereink által küldött visszaigazoló e-mailekben.
5.5. A megvásárolt terméket a Szolgáltató Vásárló a vásárlást követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 percen belül, a vásárlás során megadott e-mail címére kézbesíti, a fizetést igazoló számlával, illetve a Termék információival együtt.

6. Árak, fizetési módok
6.1. Honlapon az árlistán szereplő irányárak magyar forintban értendők és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.
6.2. A megrendelt Termék(ek) kifizetése a Vásárló részéről – a Vásárló választása szerint – a OTP Simple rendszerén keresztüli bankkártyás, vagy OTP Szép kártyás tranzakcióval történhet.

7. Kapcsolatfelvétel
A Vásárló a Termék(ek)el, a Honlap működésével kapcsolatos, esetleges kérdéseivel, szállítással kapcsolatos kérdésekkel/reklamációjával a Holnap kezdőlapján található kapcsolati űrlap kitöltésével, vagy az info@balaton-parti.hu e-mail címen keresheti a Szolgáltatót.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés
– A Vásárló a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.
– A Szolgáltató az előterjesztett panaszt, amely a Termék szállításával, vagy egyéb, a Szállító felelősségi kérdésével kapcsolatos, haladéktalanul továbbítja azt a Szállító felé.
– A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan előterjesztett panaszt, haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására a Szolgáltató részéről nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.
– Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
– A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
– A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
– Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.)
Telefonszám: +36 82 527 643, E-mail: vezeto-meff@somogy.gov.hu
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Somogy Megyei Békéltető Testület (7400 Kaposvár, Anna u. 6.)
Telefonszám: +36 82 501 000, 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9. Adatvédelem
A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója a https://www.balaton-parti.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken érhető el.

10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
10.1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlók előzetes értesítése nélkül is, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
10.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domain alá helyezze át.
10.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. június 2.
10.4. Jelen ÁSZF elérhető a https://balaton-parti.hu/ oldalon.
10.5. Tudomásul veszem, hogy a(z) [Balaton-Parti Fenntartó és Hasznosító Kft.] ([8600 Siófok, Petőfi sétány 3.]) adatkezelő által a(z) [balaton-parti.hu és a nagystrandsiofok.city-pay.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Vásárló neve, Számlázási címe, E-mail címe, Fizetési tranzakció száma, Rendelés azonosító, Fizetett összeg.]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

11. Szerzői jogok
11.1. A https://balaton-parti.hu domain szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
11.2. A Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain nevére, az azzal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
11.4. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

Megszakítás