Hírek

 • 2019. ÁPRILIS 05.

  Hírdetmény  Felhívás a Balaton-parti Kft. kezelésében lévő siófoki fizető és szabad strandi illemhelyek üzemeltetésére


  1. Jelentkezési feltételek:
  • A jelentkezéseket írásban kell beadni a Balaton-parti Kft (8600 Siófok Petőfi stny 3. sz .alatti)  földszinti irodájában, megjelölve, hogy az 1.számú mellékletben felsorolt illemhelyek közül melyik üzemeltetését szeretné végezni a jelentkező.


  • A jelen hirdetményben szereplő WC-k közül egy háztartásból, egy fő max. 2 db-ra  tehet érvényesen ajánlatot.
  • További fontos feltétele a jelentkezésnek a legalább 3 éves, Siófok területén végzett illemhely üzemeltetésben szerzett tapasztalat, amelyről a jelentkezőnek írásban nyilatkozni kell.
  • Társas vállalkozásoknál a 3 éves „vendég wc” üzemeltetésről szükséges nyilatkozat.
  • Érvényes siófoki lakcímmel és egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők valamint társas vállalkozások jelentkezését várjuk.
  • A vállalkozói igazolványban tevékenységi körként 960902 ÖVTJ kód szerinti „Illemhely üzemeltetés”-nek kell szerepelnie.
  • A jelentkezőnek 30 napnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítványt kell – legkésőbb a szerződés megkötéséig - bemutatnia.
  • A jelentkezőnek nem lehet adótartozása sem a NAV, sem az Önkormányzati Adóhivatal felé. A pályázat beadásakor ezt elegendő csak leírni és 2 tanúval aláíratni !
  •  A jelentkezőnek a vállalkozói igazolványt és az erkölcsi bizonyítványt és a NAV, valamint az önkormányzati „0”-ás igazolást a szerződés megkötéséig kell becsatolnia. Ennek elmulasztása esetén a többi –  addig WC üzemeltetéshez nem jutott , de érvényesen pályázó - közül kerül kisorsolásra a  nyertes személye.
  • Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi.
  1. Ellátandó feladatok:

  - az illemhely és 5 méteres körzetének tisztántartása

  - az üzemeltetéshez szükséges takarító- és fertőtlenítőszerek, eszközök folyamatos biztosítása (törölközők, WC papír, kézmosáshoz szappan)

  - kisebb karbantartási munkák elvégzése (dugulás elhárítása, vízfolyások megszüntetése, belső falak fertőtlenítő meszelése)

  - a létesítmény állagmegóvása, a berendezési tárgyak vagyonvédelme

  - üzemeltető köteles a külső oldalfalakon lévő tájékoztató táblákat megóvni

  - tevékenység ellátásának időtartama: 2018. május 18-tól  2018. szeptember 15-ig

  - illemhelyek nyitva tartása:

  elő és utószezonban (2019.05.17-06.13 , ill.08.26-09.15)minden nap     9:00- 20:00 ó

    főszezonban            (2019.06.14-08.25)                         minden nap       8:00- 21:00 ó


  - az üzemeltető az általa okozott kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  - az üzemeltető csak az üzemeltetési díjra jogosult, az illemhelyet használóktól ellenértékre nem tarthat igényt. Mivel a WC használata ingyenes -, így ráutaló magatartást sem tehet, azaz nem helyezhet ki tartóedényt.

                                                                  


  -2-


  Egyéb feltételek:

  • Az illemhelynél egy időben max. 3 fő üzemeltetést végző személy tartózkodhat.
  • Kiskorú gyermek az üzemeltetett illemhelynél higiéniai és egyéb okok miatt nem tartózkodhat.
  • Azonnali szerződésbontással von maga után, ha az üzemeltető a fentieket nem tartja be.
  • A létesítményt napi rendszerességgel takarítaniuk kell,  a kisebb meghibásodásokat saját költségükön folyamatosan javítani kell. WC-ket használóktól díjat szedni tilos. Minden épületen jól látható, nagy méretű feliraton közölni kell: A WC használata ingyenes. Ugyanezt német nyelven is fel kell tüntetni (kostenlos)
  • Az a vállalkozó, aki a fentieket nem teljesíti, számolhat az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondásával.
  • A feladat ellátásának minőségét a Balaton-parti Kft gondnokai rendszeresen ellenőrizni fogják.  1. Ajánlatok benyújtási határideje:

  A pályázatok benyújtására 2018. április 8-án 12:00 óráig, naponta 9:00 – 12:00 óra között van lehetőség. A lezárt boríték kizárólag személyesen, a Balaton-parti Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. szám alatti földszinti irodájában adható le.


  1. Ajánlatok elbírálása:

  2018. április 10-én kerül sor 10 órakor a beérkezett pályázatok érvényességének elbírálására, melyet 3 tagú bíráló bizottság végez. Egy konkrét WC-re adott több érvényes pályázat esetén közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással kerül eldöntésre a nyertes személye.


  A nyertesek névsora a Balaton-parti Kft 8600 Siófok Petőfi sétány 3. sz. alatti székhelyén kifüggesztett hirdetményben kerül közzétételre legkésőbb 2018 április 11-én.


  Szerződéskötésre a nyertesekkel – időpont egyeztetéssel - folyamatosan  kerül sor.  Aki a feladatait maradéktalanul ellátja, annak a bérbeadó további 1 éves előbérleti jogot biztosíthat!


  További felvilágosítás Dr. Szövényi András üzemgazdásztól és Vincze Gábor kereskedelmi vezetőtől az alábbi telefonszámon kérhető: 06 84/310-327/20 munkaidőben (9.00-14.00 között).
  Siófok, 2019. április 1.

  Balaton-parti Kft.

Ugrás az oldal tetejére
2017 évtől a Siófoki fizetős strandok is Szép-kártya elfogadóhelyek lettek!